Privacy verklaring | Meubelmakerij - Natuur In Vorm - Meubelmakerij - Meubelmaker -

Privacyverklaring Natuur in Vorm

Natuur in Vorm is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Natuur in Vorm verwerkt

Natuur in Vorm verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een klant of potentiele klant van ons bent. De persoonsgegevens zijn door u zelf aan ons verstrekt.  De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Natuur in Vorm persoonsgegevens verwerkt 

Voor het maken van afspraken, onderhoud en status van de opdracht/levering, versturen van offertes, ontwerptekeningen en facturering. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuur in Vorm verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Dit doen we nu niet en zullen we ook nooit doen zonder uw toestemming. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuur in Vorm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met uitzondering van informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Hieronder vallen bijvoorbeeld facturen, die wij 7 jaar dienen te bewaren. Offertes die ouder zijn dan 24 maanden worden in een niet actief archief geplaatst. Zo kunnen wij u van dienst blijven zijn wanneer u vragen heeft over onderhoud of eventueel een reparatie aan de door het Natuur in Vorm gemaakte product.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@natuurinvorm.nl.

Natuur in vorm
Konijnenberg 187
4825 BC Breda
Tel: +31 (0)76 522 95 17